Game bài Baccarat là gì?

Hiện tại, BJ88 cung cấp hai loại Baccarat, đó là:

Baccarat cổ điển

Baccarat bảo hiểm

Trò chơi Baccarat cổ điển được sử dụng tổng cộng 8 bộ bài (416 lá bài). Các lá bài A (Lá Xì) được tính 1 điểm, trong khi lá Mười, Gi, Quy, Ka (Mười, Bồi, Đầm, Già) đều có giá trị bằng không (0). Các lá bài nhỏ hơn Mười có giá trị bằng điểm số tương đương trên lá bài đó. Khi tổng giá trị của các lá bài đạt đến hai chữ số, chữ số thứ hai sẽ trở thành giá trị điểm(ví dụ: 11 điểm = 1 điểm). Tay thắng là tay có tổng điểm gần nhất với 9.

Có 2 tay được chia trong Baccarat – Tay Cái (Banker) và Tay Con (Player). Lá bài đầu tiên sẽ được chia cho “Tay Con” trước, nếu điểm của bất kỳ Tay Con hoặc Tay Cái đạt 8 hoặc 9 sau khi chia bài lần đầu, thì sẽ không có thêm lá bài nào được rút, điều này được gọi là chiến thắng tự nhiên. Tuy nhiên, nếu không có người chiến thắng sau khi chia bài lần đầu, thì lá bài thứ 3 có thể được rút hoặc không rút lá theo ‘Luật ba lá’.

Ngoài hình thức cược Nhà Con và Nhà Cái, cũng có các cược phụ khác, chẳng hạn như Lớn/Nhỏ, Cái Đôi/ Con Đôi, Đôi Bất Kỳ, Đôi Hoàn hảo, Cược Hoà và Siêu Sáu.

Trong khi Baccarat Bảo hiểm có nghĩa là khi bạn đặt cược vào cửa đặt trước đó, bạn sẽ phải trả thêm một khoản phí nhỏ, khoản phí này được gọi là bảo hiểm Baccarat. Khi bạn thắng cược, số tiền thưởng bạn nhận được sẽ bị giảm một phần, và tương tự nếu bạn thua, số tiền bạn mất cũng sẽ ít hơn rất nhiều.

Loại cược và thanh toán tiêu chuẩn:

Nhà cái thắng, thanh toán 1:0.95

Nhà con thắng, thanh toán 1:1

Hòa, thanh toán 1:8

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tuyến 24/7 của BJ88!