Tại sao tôi không thể rút tiền?

Nếu bạn không thể thực hiện giao dịch rút tiền, có thể là do các lý do sau:

  1. Chưa hoàn thành yêu cầu tổng cược của khoản gửi hoặc khuyến mãi.
  2. Quá trình xác minh thông tin tài khoản không thành công.
  3. Tên chủ tài khoản ngân hàng không trùng khớp với tên chủ tài khoản của BJ88.
  4. Vượt quá giới hạn giao dịch của ngân hàng.
  5. Ngân hàng đang trong quá trình bảo trì.
  6. Hành vi bất thường của tài khoản.

Quý hội viên có thể liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tuyến 24/7 của chúng tôi nếu không thể thực hiện giao dịch rút tiền.