Làm cách nào để huỷ yêu cầu rút tiền ?


1. Đối với tình trạng “Đang Xử Lý”: liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng Trực Tuyến 24/7 của chúng tôi để yêu cầu hủy giao dịch. (Lưu ý rằng giao dịch của bạn có thể không thể hủy nếu nó đang được xử lý)

2. Đối với tình trạng “Đã Duyệt”: Giao dịch không thể bị hủy.